Προϊόντα
Καλάθι Αγορών
Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους ασφαλείας. Με τη χρήση της σελίδας δηλώνετε ότι αποδέχεστε τη χρήση τους καθώς και ότι κατά τη διαδικασία της παραγγελίας, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία

Όροι Επιστροφών Προϊόντων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ & ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


Επιστροφές προϊόντων

Α. Με επιβάρυνση των εξόδων αποστολής του WEBSHOP :


Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του WEBSHOP μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση που η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα (λάθος παράδοση) ή το είδος έχει κατά την παράδοση κατεστραμμένη συσκευασία. Ο πελάτης οφείλει , κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο info@stathis-koumpia.gr ή μέσω τηλεφώνου στο 2521 40 19 39 να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος και να ζητήσει την επιστροφή.


Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται από τον πελάτη στην κατάσταση που παρελήφθησαν και στο χρόνο που συμφωνήθηκε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. H επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και την πλήρη εμπορική συσκευασία του.


Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από το WEBSHOP, το προϊόν θα αντικαθίσταται με νέο εφόσον είναι διαθέσιμο ή άλλο ιδίων χαρακτηριστικών κατόπιν συνεννοήσεως με τον πελάτη. Διαφορετικά η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.


Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το WEBSHOP έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.


B. Με επιβάρυνση των εξόδων αποστολής του WEBSHOP σε περίπτωση παράδοσης ελλατωματικού προϊόντος :


Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη και η επιστροφή αυτών θα γίνεται με χρέωση του WEBSHOP.


Το ελάττωμα του προϊόντος δεν θα πρέπει να οφείλεται σε κακή χρήση του πελάτη και το προϊόν να συνοδεύεται από όλα τα πρωτότυπα έγγραφα της πώλησης (π.χ. ΔΑ-TIM, ΑΛΠ κλπ) και την εμπορική πλήρη συσκευασία του.


Σε περίπτωση επιστροφής ελλατωματικού προϊόντος και υπό την προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωθεί μετά από τον έλεγχο ότι το ελάττωμα δεν οφείλεται σε κακή χρήση, το προϊόν θα αντικαθίσταται με νέο, εφόσον είναι διαθέσιμο ή άλλο ιδίων χαρακτηριστικών κατόπιν συνεννοήσεως με τον πελάτη. Διαφορετικά η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.


Γ. Με επιβάρυνση των εξόδων αποστολής του πελάτη σε περίπτωση υπαναχώρησης του λόγω αλλαγής γνώμης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Ζ1-891/2013):


- Η επιστροφή θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς. O καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία στο info@stathis-koumpia.gr ή μέσω τηλεφώνου στο 2521 40 19 39.

- Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, blister κ.τ.λ.) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας.

- Για να γίνει δεκτή επιστροφή θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

- Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

- Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και γίνει δεκτή η επιστροφή προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται, είτε να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου-ων προϊόντος-ων, είτε να λάβει πίσω μετρητά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον η αγορά είχε γίνει με μετρητά.


Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που το WEBSHOP, κατά την απόλυτη κρίση του, θεωρήσει ότι καταναλωτής καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις.


Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται: στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του και σε κάθε άλλη περίπτωση, που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο.


- Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν ανοιχτεί και χρησιμοποιούνται.

- Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα βρίσκονται σε κλειστές συσκευασίες (blister) και έχουν αποσφραγιστεί.

- Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα είναι φορετά όπως καλσόν κλπ, δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους ατομικής προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής.

- Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα είναι ειδικής παραγγελίας για εσάς (π.χ. προϊόντα μέτρου που κόβονται).